Nama-nama Hari Akhirat:-

1-Al-Quariah (penggegar)
2-As-Sa'iqah (petir azab)
3-Al-Waqiah (kejadian yang besar)
4-As-Syah (suara yang memekakkan telinga)
5-Thammat Al-Kubra (malapetaka yang besar)
6-Al-Ghasyiah (kejadian yang dahsyat)
7-Al-Haqqah (yang pasti datang)
8-Ar-Rajpah (gempa bumi)

Nama-nama Syurga:-

1-Syurga Firdaus
2-Syurga Adnin
3-Syurga Khuldi
4-Syurga Naim
5-Syurga Darul Salam
6-Syurga Makwa
7-Syurga Jalaal
8-Syurga Maqam wal Qarar

Lapisan neraka (dari atas ke bawah):-

1-Jahannam (utk ahli tauhid yang a'si>derhaka)
2-Ladza (utk org nasrani)
3-Hutomah (utk org yahudi)
4-Sa'ir (utk sobi'in)
5-Saqar (utk org kafir majusi)
6-Jahim (utk org kafir musyrik)
7-Hawiyah (utk org munafik)

Ummuhatul Mukminin:-

1-Siti Khadijah bt Khuwailid
2-Saodah bt Zam'ah
3-Siti Aisyah bt Abu Bakar As-Sidiq
4-Hafsah bt Umar Al-Khattab
5-Zainab Al-Jahsyi
6-Ummu Salamah Al-Makhzum
7-Juwairiah bt Al-Harits
8-Sofiah bt Israliah
9-Ummu Habibah
10-Maimunah Al-Haris
11-Mariah Al-Qibtiah

sekadar ingatan bersama...